Cập nhật hồ sơ dự thiNgười dùng:  

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN ()
1. Họ, chữ đệm và tên:             2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:        4. Nơi sinh:             5. Dân tộc:
6. Số CMND/CCCD        7. Ngày cấp:             8. Nơi cấp:
9. Hộ khẩu thường trú:  Tỉnh/Tp:    Huyện/Quận/Thị xã:      10. Ảnh hồ sơ (*.jpg, tỷ lệ 4:6)

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ
11. Địa chỉ Email:             12. Điện thoại Di động:   Điện thoại Cố định (nếu có) :  
13. Gửi thông báo qua đường bưu điện cho :
14. Địa chỉ:

C. THÔNG TIN PHỤC VỤ THI ĐGNL
15. Đối tượng ưu tiên:   16. Khu vực
17. Nơi học THPT hoặc tương đương
 Năm lớp 10 - Tỉnh/Thành phố:  Quận/Huyện/Thị xã:  Trường THPT:
 Năm lớp 11 - Tỉnh/Thành phố:  Quận/Huyện/Thị xã:  Trường THPT:
 Năm lớp 12 - Tỉnh/Thành phố:  Quận/Huyện/Thị xã:  Trường THPT:
18. Trung bình chung học tập:
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
HK IHK II Cả năm
HK IHK II Cả năm
HK IHK II (*) Cả năm (*)

D. THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
19. Năm tốt nghiệp THPT (*):
20. Kết quả tốt nghiệp THPT (*)
Toán Văn Ngoại ngữ Hóa Sinh Sử Địa GDCD
Quay lại Đăng ký đợt thi